αναδυόμενο παράθυρο


Click Like

Powered By Blogger Widgets

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Έπαυλη Δημητρίου Φωσκάρδη, «Καζίνο», Γαλάρο - Ζάκυνθος / Villa Demetrios Foskardi, "Casino" Galaro - Zakynthos

   

   Μεγαλόπρεπο διώροφο αρχοντικό σε καθαρά νεοκλασικό ρυθμό. Έξι δωρικοί κίονες στήριζαν τον εξώστη του ορόφου. Στο αέτωμα σωζόταν το οικόσημο της οικογένειας Φωσκάρδη και ανάγλυφη ταινία με λατινική επιγραφή: Auspicium milioris aevi. 
   Μέχρι το 1893 το «Καζίνο» αποτελούσε το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, ώσπου οι σεισμοί το κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά και οι ιδιοκτήτες το αντικατέστησαν με μικρότερο οίκημα. Οι διάκοσμοι του αετώματος και των πτερύγων του δευτέρου ορόφου εντοιχίστηκαν στο αρχοντικό Γαήτα- Φωσκάρδη στα «Ρεπάρα».
   Κατεστράφη από τον σεισμό του 1953.

Παλιός Προσεισμικός Οικισμός, Άγιοι Πάντες, Γαλάρο - Ζάκυνθος / Old pre-earthquake settlements, Agioi Pantes, Galaro - Zakynthos


      Ο παλιός οικισμός, που καταστράφηκε ολοσχερώς στους σεισμούς του ’53 και εγκαταλείφτηκε, έστω και ερειπωμένος, αποτελεί ένα από τα μνημεία που αξίζει να επισκεφτεί κανείς στο χωριό.